การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ

 

 

นำเสนอความเป็นมาของการต่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙  เรือพระที่นั่งลำแรก ที่สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ใน พ.ศ.๒๕๓๙  กล่าวถึงขั้นตอนการต่อเรือ พิธีการต่าง ๆ การอนุรักษ์และการซ่อมเรือพระราชพิธี ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการต่อเรือของกรมอู่ทหารเรือกับงานช่างศิลป์ของกรมศิลปากร