การเสริมสร้างสมุททานุภาพให้กองทัพเรือ

 

 

 

จัดแสดงพัฒนาการด้านการต่อเรือของกรมอู่ทหารเรือ จากเรือไม้เป็นเรือเหล็ก กรรมวิธีการต่อเรือ จากการย้ำหมุดเป็นการเชื่อมประสาน เทคโนโลยีการต่อเรือแบบบล็อก ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเรือรบ  พิธีกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเรือ ผู้สร้างเรือและผู้ใช้เรือ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือที่เกี่ยวข้อง

 

    

 

 

 

คำศัพท์ทหารเรือ

การทำความเคารพท้ายเรือ


  
  

คำศัพท์ทหารเรือ


  
  
  
  

ธรรมเนียมปฏิบัติและศัพท์ชาวเรือ


  
  

กลับเมนู

บวงสรวงไว้เพื่อเป็นสิริมงคล

บวงสรวงไว้เพื่อเป็นสิริมงคล


  
  
  
  

กลับเมนู

การเสริมสร้างสมุททานุภาพให้กองทัพเรือ

การเสริมสร้างสมุททานุภาพให้กองทัพเรือ


  

พัฒนาการต่อเรือของกรมอู่ทหารเรือ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กลับเมนู