จากอู่เรือหลวงสู่กรมอู่ทหารเรือ

 

จัดแสดงความสำคัญของงานอู่เรือกับการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเล  พัฒนาการของกรมอู่ทหารเรือ และความจำเป็น ของการมีอู่เรือขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันกรมอู่ทหารเรือ มีอู่เรือในความรับผิดชอบ ๓ แห่ง คือ อู่ทหารเรือธนบุรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี