จากราชนิเวศน์สู่อู่เรือหลวง

 

กดดูภาพเลื่อน

จัดแสดงประวัติศาสตร์พื้นที่อู่เรือหลวง ซึ่งเดิมบริเวณนี้เป็นจวนของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้พระราชทานพื้นที่จวนเดิมให้เป็นที่ประทับ ของพระราชโอรสและพระบรมวงศานุวงศ์ สืบต่อมา จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่ กรมทหารเรือ (ในขณะนั้น) เพื่อสร้างอู่เรือหลวง  โรงงาน และที่ทำการของกรมทหารเรือ