กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม เดือน พ.ย.๖๒

กิจกรรม เดือน ต.ค.๖๒

การเยี่ยมชมที่ผ่านมา

สารคดีพิพิธภัณฑ์

ชมคลิปรายการ แชะ ช็อป แชท แบบหมอ ๆ ตอน 14 นางฟ้านักวิ่ง นำชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

ชมคลิปรายการ Land of Love ตอนตามรอยเรือไทยในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กรมอู่ทหารเรือ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กรมอู่ทหารเรือ (กดเพื่อดูต่อ)

๙ พิพิธภัณฑ์ ที่รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

ชมคลิปรายการ Foot Steps ททบ.๕ เผยแพร่ตอน พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๗๕๕

 

 

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

คัดเลือกโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ : good hits
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58