๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พล.ร.ต. สมัย ใจอินทร์ จก.กพช.อร. พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท CSOC จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

       
   
   

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นักศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์

       
   
     

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ

       
   
     

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พลเรือตรีหญิง จิรภา ชัยเลิศ อดีตหัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล