๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก (ช่างโรงงาน) ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

   
   

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร และครอบครัว

       
   
   

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการสมาคมบ้านปันรักและคณะครูจิตอาสาของสมาคมฯ

   
   

 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะ