๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

สำนักสงฆ์ป่าเซปะหละนำสามเณรชาวเขาภาคฤดูร้อนในโครงการสามเณรแผ่นดินธรรม แผ่นดินไทยมาชมอุโบสถวัดวงศมูลวิหารและพิพิธภัณฑ์