๑๘ ธ.ค.๖๐

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก เหล่าทหารช่างยุทธโยธา กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ


   
   
   

 

๑๓ ธ.ค.๖๐

คณะเเพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ถ่ายทำรายการ “แชะ ช๊อป แชท แบบหมอ ๆ” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ Siriraj Channel