๑๑ ต.ค.๖๐

นักศึกษามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถ่ายทำสารคดีแนะนำพิพิธภัณฑ์ ส่วนหนึ่งของการเรียน