๒๘ ก.ย.๖๐

รายการสถานีโทรทัศน์ NBT


   
   

๑๕ ก.ย.๖๐

ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)


   
   

๑๕ ก.ย.๖๐

รายการ Happy Life กับคุณหรีด ช่อง ๓


   
   

๘ ก.ย.๖๐

ช่อง ๙ อสมท. ถ่ายทำสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านนาวาสถาปัตย์


   
   
   

๕ ก.ย.๖๐

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทางทหาร


   
   
   

๔ ก.ย.๖๐

คณะทำงานจัดทำพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ


   
   
   

๔ ก.ย.๖๐

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี