๒๑ ก.ค.๖๐

นักเรียนนายร้อยตำรวจ


   
   
   

๑๒ ก.ค.๖๐

นักเรียน รร.สยามสามไตร


   
   
   
   

๔ ก.ค.๖๐

รายการ "Land of Love" RSU TV TV(เครือมหาวิทยาลัยรังสิต)