๓๑ มี.ค.๕๘

นักเรียนจ่าพลาธิการ ชั้นปีที่ ๒  โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ

   

๒๔ มี.ค.๕๘

นายสมชาย  ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง และสื่อมวลชน ทัศนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวของกองทัพเรือในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ)

   

๙ มี.ค.๕๘

นักเรียน ปวช. ปี ๒ รร.จิตรลดา (วิชาชีพ) ซึ่งมาฝึกงานที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

   

๒ มี.ค.๕๘

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก (ช่างโรงงาน) ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ