๑๘ เม.ย.๖๐

คณะตรวจแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ตรวจและประเมิน เพื่อประเมินผลการใช้ทรัพยากรของกองทัพเรือ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


   
   

๑๑ เม.ย.๖๐

คณะทำงานจัดทำพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ


   

๑๑ เม.ย.๖๐

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดทำโครงการบันทึกข้อมูลและภาพเกี่ยวกับชุมชนและสถานที่สำคัญในพื้นที่บางกอกน้อยและฝั่งธนบุรี เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป


   
   

๕ เม.ย.๖๐

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เอกคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ่ายทำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดทำสารคดีประกอบการเรียน