๒๓ ก.ย.๕๙

คณะนักเรียนและคณะครู โรงเรียนวังไกลกังวล


   
   

๑๖ – ๒๑ ก.ย. ๕๙

พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ “มนต์เสน่ห์พิพิธภัณฑ์ไทย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จัดนิทรรศการแนะนำพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และผลงานการต่อเรือของกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑ บูธ และนำยานใต้น้ำวิชุดา จัดแสดงกลางแจ้ง


   
   

– นำค้อนตอกหมุดมงคลจัดแสดงที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย.๕๙

   

– ภัณฑารักษ์ร่วมเสวนาในหัวเรื่อง “มนต์เสน่ห์.....พิพิธภัณฑ์” ที่ห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ ในวันที่ ๑๙ ก.ย.๕๙