๒๗ ส.ค.๕๙

คณะผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ จัดโดยฝ่ายรายการ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ


   

๒๐ ส.ค.๕๙

คณะสโมสรลูกเสือนาวี


   

๑๗ ส.ค.๕๙

คณะนักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒ สาขาต่อเรือ


   

๙ ส.ค.๕๙

คณะผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ จัดโดยฝ่ายรายการ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ


   

๔ ส.ค.๕๙

คณะนักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล