๑๖ พ.ค.๕๙

หลักสูตรช่างซ่อมระบบเครื่องจักรช่วย ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ


   

๑๖ – ๑๗ พ.ค.๕๙

บริษัท สตาร์ทติ้ง จำกัด เข้ามาถ่ายทำรายการ “Foot Step” ซึ่งเป็นรายการท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๗๕๕