๑๘ เม.ย.๕๙

หลักสูตรช่างสร้างและซ่อมเรือโลหะ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ


   

๒๙ เม.ย.๕๙

วัดป่าเซปะหละร่วมกับมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ฯ นำสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “ทดแทนคุณแผ่นดิน”พร้อมด้วยพระพี่เลี้ยง